ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám
své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s
ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o
ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Správcem je prodejce Mgr. Martina Košťálová, se sídlem Nad Bahnivkou 131 - Říčany,

identifikační číslo: 64919927, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu
Říčany, č.j. OOŽÚ/697/2010/Več/2, který provozuje webové stránkywww.ilovesynchro.cz. Vaše
osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za
jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se
zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle
+420 724 135 067 nebo na e-mail: info@ilovesynchro.cz.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti
vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy
že:
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to
především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních
údajů,

umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o
ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění
těchto účelů):


● poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a adresa nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy
(např. dodání zboží, zaslání přístupů do aplikace, atd.).
● vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli
zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
● marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte,
využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším
zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše
novinky zajímají, a to po dobu 7 let od poslední objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po
dobu 7 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího
odkazu v každém zaslaném e-mailu.
● pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob
nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po
dobu 7 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich
kontaktních údajů.
● fotografická dokumentace - živé akce např. setkání se zákazníky, veletrhy a výstavy, školení a
přednášky, soutěže

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší
dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na
stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a
přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť
věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové
stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies
můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají
aktuálnímu stupni technického rozvoje a jsou adekvátní velikosti naší společnosti. Chráníme je,
jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme všeobecně doporučená aktuálně známá
technická a organizační opatření, která minimalizují riziko zneužití, poškození nebo zničení
vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění
konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme
služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se
specializují.
Jsou to tito zpracovatelé a poskytovatelé následujících platforem: Facebook, Google, Heureka,
Mailchimp a naše účetní firma.
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a
zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme při výběru klást na
zpracovatele minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň
ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto
práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@ilovesynchro.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování
osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše
osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte
právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše
nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny
údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru
omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně
jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově
čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale
pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní
údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na
výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené
daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové
osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat
na e-mail.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou
stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve
budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné
pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě
našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě
vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím
odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše
osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost
přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše
osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí pravidla
spojená se zpracováním a ochranou osobních údajů, která byla uvedena ve Všeobecných
obchodních podmínkách.